Elektronikus közműnyilvántartás

A 324/2013.(VIII.29) Kormányrendelet az egységes Elektronikus közműnyilvántartásról elrendeli, hogy egy egységes Elektronikus-közműnyilvántartási rendszerbe minden közműszolgáltatónak a Web Map Service (WMS) és Web Feature Service (WFS) műszaki követelményeinek megfelelően adatot kell közölnie.

A rendelet a következőekre vonatkozik:

  • az állami ingatlan nyilvántartási térképi adatbázis felhasználására,
  • a víziközmű-szolgáltatást, az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést, a szénhidrogén-ellátást, a távhőszolgáltatást, a villamosenergia-ellátást biztosító   közművezetékekre, valamint az elektronikus hírközlést biztosító nyomvonalas építményekre,
  • az egységes Elektronikus közmű nyilvántartási rendszerre (a továbbiakban: E-közmű),
  • az E-közmű adatszolgáltatóra, az E-közműt üzemeltető szervezetre és a felhasználóra,
  • a sajátos építményfajták építésügyi hatósági feladatait ellátó szervekre.

CabMap Kft. segít Önöknek abban, hogy a rendelet követelményeinek és elvárásainak megfeleljenek, segítséget nyújt az ehhez kapcsolódó térinformatikai rendszer kialakításában, adatai megfelelő átalakításában, karbantartásban, a rendeletben elvárt szerver- és szoftverkörnyezetének felállításában, a WMS és WFS szolgáltatásainak létrehozásában és fenntartásában. 

Ügyfeleink mindezeket rendszeres szolgáltatásként is igénybe vehetik, melynek eredményeként nem szükséges új alkalmazottakat felvenniük, szerver és szoftver környezet beszerzésével foglalkozniuk, és nem szükséges új munkafolyamatokat beépíteniük a mindennapi tevékenységeikbe, hogy a kötelezettségüket teljes mértékben teljesíteni tudják.

E-közmű

A 324/2013.(VIII.29) Kormányrendelet az egységes Elektronikus közműnyilvántartásról elrendeli, hogy WMS és WFS műszaki követelményeknek megfelelően minden közműszolgáltatónak adatot kell közölni. Képesek vagyunk a közműszolgáltatókat maximálisan felkészíti, hogy az elvárásoknak teljes mértékig megfeleljenek.

tovább olvasom